FANtv-nl-logo-mobile

NAP wil proefproces tellerfraude

Stichting Nationale Auto Pas (NAP) stuurt aan op een proefproces inzake het terugdraaien van kilometertellers om jurisprudentie, dan wel wetgeving af te dwingen. Een verbod op het terugdraaien van kilometertellers is niet expliciet wettelijk vastgelegd. Bedrijven die zich daar schuldig aan maken, kunnen uitsluitend via algemene bepalingen inzake fraude en bedrog aangepakt worden. Een ongewenste situatie, vindt NAP.


Tot op heden kreeg de stichting echter zowel in Brussel als in Den Haag nul op het rekest bij pogingen zo'n verbod in een wet te verankeren. Brussel hanteert het argument dat dit een zaak van de lidstaten zelf is. Den Haag laat weten dat het zo min mogelijk nieuwe wetgeving wil, waarbij tevens nut, noodzaak en handhaafbaarheid zwaar worden gewogen. Ook speelt de wens de administratieve lastendruk te verlagen een rol. De argumenten vallen slecht bij NAP-directeur Ernst Uildriks: 'Het is te gek voor woorden dat er op dit vlak niets wettelijk geregeld is.

Als ik mijn vuilcontainer niet met het handvat naar de straat zet, krijg ik als burger al een boete! De maatschappelijke schade van tellerfraude schatten we op tenminste 150 miljoen euro.'


Vandaar dat NAP nu aanstuurt op een proefproces. Uildriks: 'Zo'n proces kan positief of negatief uitvallen. Steunt de rechter ons, dan hebben we jurisprudentie waarmee we verder kunnen. Valt de uitkomst negatief uit, dan hebben we munitie in handen om publiek en vooral politiek ervan te overtuigen dat een wettelijke regeling toch echt noodzakelijk is.'


NAP vraagt BOVAG-leden om personen en bedrijven die kilometertellers terugdraaien teneinde daar beter van te worden, of dat doen in de wetenschap dat de opdrachtgever of eigenaar van de auto op die manier een hogere prijs voor de auto wil krijgen, te melden bij NAP door een mailtje te sturen aan .

Vergelijkbare artikelen