FANtv-nl-logo-mobile

Navigatiesystemen voorkomen ruzie

Mio heeft een nieuw argument voor de verkoop van zijn navigatiesystemen. De apparaatjes voorkomen ruzie in de auto. Dat wat iedereen wel weet is nu bevestigd door een onderzoek.    

Mio Technology - een fabrikant van GPS routenavigatiesystemen-  heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van deze systemen in Europa. In zeven landen werd de afname van ruzies in de auto na de introductie van navigatiesystemen onderzocht. En wat iedereen die regelmatig met de auto verdwaald wel zal verwachten in bevestigd, mensen die géén navigatiesysteem bezitten hebben vaker ruzie.


Nederland kent het hoogst aantal GPS gebruikers, namelijk 39%, gevolgd door België (33%), Denemarken (32%) en Italië (31%).


Mannen bezitten volgens het onderzoek vaker een GPS systeem dan vrouwen. GPS systemen worden het meest gebruikt om naar onbekende bestemmingen te rijden en voor autovakanties. In Zweden en Noorwegen worden de toestellen het meest op de boot en voor wandelingen gebruikt.


Wegenkaarten versus GPS
82% van de ondervraagden heeft een wegenboek in de auto. Het bleek dat meer vrouwen gebruik maken van de wegenkaarten dan mannen (53% tegen 44%). Ruzies ontstaan voornamelijk tussen stellen die een wegenkaart gebruiken.
Een groot deel (80%) van de Zweden, Denen en Engelsen zien zichzelf als een goede kaartlezer. Over hun partner zijn ze ook positief. Italianen hebben het minst vertrouwen in hun partners kaartleeskunsten.


Vrouwen, let op! De opmerking dat vrouwen minder goed kaart kunnen lezen dan mannen is door dit onderzoek (helaas) bevestigd. 71% van de ondervraagde vrouwen vindt zichzelf geen goede kaartlezer, tegen 59% van de mannen die dit vinden van de vrouwen.

  


Samen gezellig GPS-en
Nederlandse stelletjes reizen het meest samen (55%). Het onderzoek wees uit dat 62% van de stelletjes minder sores in de auto heeft dankzij de komst van navigatiesystemen. Vooral koppeltjes in België, Nederland en Frankrijk ruziën minder vaak (72%). Stellen die langer dan twintig jaar bij elkaar zijn 'autoruziën' minder in vergelijking tot jongere stellen.  


De grootste ruziezoekers wonen in het noorden van Scandinavië. De meeste discussies in auto's  waar geen GPS systeem aanwezig is, vinden plaats in Zweden (56%) en Noorwegen (44%). In Denemarken daarentegen is iedereen erg harmonieus in de auto, slechts 6% maakt ruzie. Het onderzoek meldde dat GPS een positieve invloed heeft op het aantal ruzies in de auto: mensen die géén GPS systeem bezitten hebben vaker onenigheid (24%).


De meest intense autoruzies komen voor in de zuidelijke Europese landen. Uit de auto stappen, het ruineren van de trip en de hele dag niets tegen elkaar zeggen komt het meest voor in Spanje, Italië en Frankrijk. Vrouwen en mensen die geen GPS systeem bezitten stappen vaker uit boosheid de auto uit.


61% van de Fransen zegt in het onderzoek dat ze niet meer zonder GPS systeem kunnen. In Nederland is dit percentage aanzienlijk lager, 23%.


De meest populaire toepassingen van GPS-routenavigatiesystemen zijn:  • Routeplanning vóórdat de reis begint (57%)

  • Opzoeken van Points of Interests (43%)

  • Waarschuwingen voor snelheidscontroles (30%)

De minst gewenste toepassingen zijn:  • WiFi (7%)

  • Foto's maken (3%)

  • Via SMS locaties zoeken (2%)

Vergelijkbare artikelen