FANtv-nl-logo-mobile

Klein deel belastingen naar wegen

Rijdend Nederland leverde de overheid vorig jaar 16,6 miljard euro op aan verkeersbelastingen in de vorm van BPM, wegenbelasting (MRB), BTW en brandstofaccijns.


De overheid gaf op haar beurt 1,9 miljard euro uit aan het Nederlandse hoofdwegennet. Het komt er dus op neer dat automobilisten slechts 11,4 procent van wat ze aan de overheid betalen terug zien in verbetering en uitbreiding van de snelwegen. Dit blijkt uit de uitgave 'Mobiliteit in Cijfers Auto's 2007' van Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit.


In dit complete naslagwerk voor en over de mobiliteitssector is ook een historisch overzicht opgenomen van speciale heffingen op personenauto's. Dit begint met een tijdelijke verhoging van de BTW naar twintig procent in 1958 en eindigt met de introductie van een bonus-malus systeem in de BPM voor zuinige en minder zuinige personenauto's op 1 juni 2006. Dit was bij het ter perse gaan van de uitgave de laatst bekende speciale heffing.

Een ander interessant onderwerp is de opbouw van brandstofprijzen in ons land. Zo was per 11 juni van dit jaar de kale prijs van een liter euro 95 € 0,58. Vermeerderd met accijnzen, heffingen en BTW betaalde de automobilist € 1,50.

Vergelijkbare artikelen