FANtv-nl-logo-mobile

Onderzoek autogebruik en kosten

Automobilisten betalen zich blauw aan brandstof maar bezuinigen liever op vakantie en kleding. Dit is één van de conclusies van een onderzoek door Postbank.nl.Het leven is er de laatste tijd niet goedkoper op geworden voor automobilisten. De hoge olieprijzen hebben de prijzen aan de pomp opgejaagd. Ook in de toekomst ziet het er niet naar uit dat autorijden goedkoper wordt.


Hoe gaan automobilisten om met hogere belastingen en brandstofprijzen?

    

Voor veel Nederlandse gezinnen geldt de auto na wonen als de belangrijkste maandelijkse kostenpost. Veranderingen in brandstofprijzen en belastingen hebben dus een grote invloed op het huishoudbudget. Alle reden voor het Postbank Economisch Bureau om de economische aspecten van autorijden eens onder de loep te nemen. De afgelopen week heeft de Postbank vraag van vandaag in het teken gestaan van auto's en autorijden. Dagelijks namen gemiddeld 47.000 (tussen de 27.000 en 66.000) respondenten deel.Zuiniger aan met de auto
In Nederland zijn er evenveel auto's als huishoudens. Dat de auto eerder wordt gezien als noodzaak dan als luxe, blijkt uit de vraag waarop mensen het eerst zouden bezuinigen als dat nodig is. Meer dan de helft (53%) van de gepeilde bezoekers zou eerst op vakantie bezuinigen, een kwart (25%) op kleding en 18% op de auto. Slechts een op de twintig (5%) zou het eerst op eten besparen.
    


Als consumenten dan toch bezuinigen op autorijden, hoe zouden ze dat dan kunnen doen? Brandstof wordt door bijna de helft (48%) als grootste kostenpost gezien. Daarna worden afschrijving (22%), onderhoud (10%) en de autoverzekering (6%) genoemd. Toch rijdt de meerderheid niet brandstofbesparend – het zogenaamde 'nieuwe rijden'. De almaar oplopende benzineprijzen maken dit wel steeds aantrekkelijker.


De grootste kostenpost – brandstof – is niet de belangrijkste bezuinigingskandidaat.
Als het nodig is om op de autokosten te besparen dan zouden twee op de vijf (39%) kiezen voor langer afschrijven en een derde (34%) voor minder rijden. Langer afschrijven betekent dat de aanschaf van een nieuwe(re) auto wordt uitgesteld. Dat hoeft niet voordeliger uit te pakken. Immers, de bestaande auto blijft in waarde dalen en de kans op hogere onderhoudskosten neemt toe.

    


Andere prijzen, anders rijden?
Wat nu als de belastingen omhoog gaan of de brandstofprijzen verder stijgen? Als de benzine 2 euro per liter zou kosten, dan is dat voor 15% van de respondenten reden om de auto weg te doen. Zeven op de tien (72%) behoudt toch liever zijn wagen (en voor 14% is het niet van toepassing).Wel is er een groep die de auto vaker laat staan bij deze prijzen. Twee op de vijf (39%) zegt minder auto te gaan rijden als een liter benzine 2 euro kost. De groep die zijn gedrag niet aanpast - of niet aan kàn passen - is groter. De helft (48%) van de gepeilde bezoekers ziet in de hoge prijzen geen reden om minder auto te gaan rijden.      


Hogere wegenbelasting heeft een veel grotere invloed op de beslissing de auto weg te doen dan duurdere benzine. Een verhoging van de maandelijkse kosten met 100 euro is voor 28% reden om de auto weg te doen. Het zou ook een drastische maatregel zijn: voor een modaal inkomen gaat het om een koopkrachtverlies van bijna 5%.


Bijna twee keer zoveel mensen zouden hun auto wegdoen vanwege de extra maandelijkse kosten dan vanwege duurdere benzine.Voor de gemiddelde automobilist – 20.000 kilometer per jaar - pakt een verhoging van de benzineprijs tot 2 euro per liter minder duur uit dan 100 euro extra per maand. Vooral de 'kleine rijders' hebben meer last van hogere wegenbelasting dan van dure benzine. 'Kilometervreters' hebben meer last van duurdere benzine, tenzij de baas betaalt natuurlijk.    


Files bestrijden met beprijzen
Files blijven een grote ergernis van automobilisten. Niemand heeft een auto om er stil in te staan. Kan rekeningrijden - betalen als het druk is op de weg - de files oplossen? Daar hebben de bezoekers in ieder geval niet veel vertrouwen in.Een op de tien (10%) denkt dat rekeningrijden de files doet verdwijnen, 85% denkt van niet. Ook het Postbank Economisch Bureau denkt niet dat rekeningrijden het fileprobleem zal oplossen, maar de files kunnen er wel door verminderen. De effectiviteit van de maatregel – en natuurlijk de prijs - is belangrijk voor de steun van automobilisten. Erger dan in de file staan, is betaald in de file staan.    


Liever beboeten dan belasten
Belasting is niet leuk, zo ook wegenbelasting niet. Verkeersboetes zijn ook niet leuk, maar daaraan kunnen automobilisten in ieder geval nog ontkomen door zich aan de regels te houden. Wat als we de verkeersboetes zouden verhogen in ruil voor een lagere wegenbelasting?
Dat vinden zes op de tien respondenten 61% een goed idee. Een derde (33%) is daar geen voorstander van en 6% heeft geen mening. Verkeersdeelnemers die nogal eens tegen de lamp lopen hebben het meest te verliezen. Dat niet iedereen een 'brave burger' is bleek al eerder (zie het artikel Boete maakt minderheid braaf van 14 juni 2007).

    

Vergelijkbare artikelen

© FANtv.nl