FANtv-nl-logo-mobile

De nieuwe band

De EU gaat strengere eisen stellen aan autobanden. De zogenaamde 'nieuwe band' is stiller, bespaart brandstof en geeft meer grip.


Als iedereen nu op zo'n nieuwe band zou gaan rijden zal het verkeerslawaai halveren, het brandstofverbruik (en de uitstoot) met 3% afnemen en de verkeersveiligheid toenemen. Reden voor de overheid en de Bovag om de nieuwe band te promoten.


Natte grip
Veiligheid: banden verzorgen het contact tussen voertuig en wegdek. Hoewel zeer belangrijk, is er momenteel geen wettelijke norm voor de minimale grip die banden moeten hebben. Gezien het belang daarvan gaat de EU een minimumnorm introduceren. Die wordt gebaseerd op de grip van een band op een nat wegdek (natte grip). De basis voor die norm is de zogenaamde 'wet grip index'. Die index relateert de grip van een bepaalde band op een nat wegdek aan de grip van een zeer nauwkeurig gedefinieerde standaardband (SRTT, Standard Reference Test Tyre). Hoe hoger de index (weergegeven in procent), hoe beter de grip op nat wegdek en des te korter de remweg van het voertuig. De EU zal minimumwaarden voor deze index gaan voorschrijven.


Zuinigheid
Iedere band heeft een zekere weerstand tegen rollen. Hoe hoger die rolweerstand, hoe hoger de benodigde kracht om dóór te rollen en hoe hoger daardoor het brandstofverbruik. Een goede indicator voor deze eigenschap van een band is de rolweerstandscoëfficiënt. Die coëfficiënt geeft het verband tussen het gewicht dat de band moet dragen en de benodigde kracht om hem dan te laten rollen. Hoe hoger de coëfficiënt (weergegeven in promille), hoe hoger het brandstofverbruik. De EU zal minimumnormen voor de rolweerstandscoëfficiënt gaan voorschrijven.Stil
Iedere band maakt geluid tijdens het rollen. Dat rolgeluid vormt een aanzienlijk deel van het geluid dat een voertuig maakt. Vanaf zo'n 40 à 60 km/u (afhankelijk van voertuig en wegdek) is het rolgeluid de overheersende geluidsbron naar de omgeving. Er zijn op dit moment reeds EU-normen voor rolgeluid, maar deze zijn veel te ruim. De EU zal die normen daarom gaan aanscherpen. Het rolgeluid wordt weergegeven in decibel. Hoe hoger deze waarde, hoe meer rolgeluid een band maakt.


Mede ter voorkoming van een mogelijk ongunstige 'uitruil' van eigenschappen worden dan tevens normen voor natte grip (de grip op een nat wegdek) en normen voor de rolweerstand geïntroduceerd. Hoewel de Richtlijn nog niet is vastgesteld zullen de normen voor zomerbanden voor personenwagens er waarschijnlijk als volgt uitzien:


De nieuwe normen voor rolgeluidemissie, per breedtecategorie


Breedte van de band:≤185195, 205, 215225, 235, 245
Limiet rolgeluidemissie:70 dB(A)71 dB(A)71 dB(A)


De norm voor natte grip heeft vorm gekregen in 'wet grip index'. Die index geeft aan hoe een band presteert ten opzichte van een nauwkeurig gedefinieerde standaardband (de zgn. SRTT, Standard Reference Test Tyre). De wet grip index moet ten minste 110% zijn.


De norm voor rolweerstand heeft vorm gekregen in de rolweerstandscoëfficiënt. Die coëfficiënt geeft het verband tussen het gewicht dat de band moet dragen en de benodigde kracht om hem dan te laten rollen. De rolweerstandscoëfficiënt mag ten hoogste 12 promille zijn (ook wel uitgedrukt als kg/t).


Alle informatie over de 'nieuwe band' is te vinden op www.kiesdenieuweband.nl

Vergelijkbare artikelen