FANtv-nl-logo-mobile

De heer in het verkeer is toch echt een man

Vrouwen krijgen meer bekeuringen dan mannen. Dat gaat tenminste op voor de vrouwelijke klanten van leasemaatschappij ALD.


Vrouwelijke leaserijders blijken vaker de verkeersregels te overtreden dan mannelijke merkt ALD Automotive, één van de grootste leasemaatschappijen wereldwijd. Het bedrijf analyseerde de bekeuringen die het in 2009 in Nederland verwerkte en trok daaruit enkele opvallende conclusies.
Wat blijkt: in een jaar tijd krijgt iedere vrouw gemiddeld 2,8 bekeuringen, terwijl iedere man over diezelfde periode gemiddeld 2,5 bekeuringen ontvangt. Daarbij strijken vrouwen per persoon zowel voor de snelheidsovertredingen als voor de parkeerbekeuringen meer van deze gehate briefjes op. Een bon voor te hard rijden valt 2,2 keer op de mat bij een vrouw terwijl een man deze 2 keer ontvangt. Voor parkeerovertredingen is het verschil tussen man en vrouw 0,15 bekeuring per persoon.Gekeken naar het gemiddelde bedrag voor een bekeuring liggen de prijzen iets hoger bij de mannen. Zij betalen gemiddeld € 43,56 voor snelheidsovertredingen, terwijl dit voor de vrouwen € 42,85 is. Voor parkeerovertredingen betalen de mannen gemiddeld € 54,83, tegen € 54,77 bij de vrouwen.
Kijkend naar de dagen van de week zijn woensdag en donderdag de dagen waarop de meeste overtredingen begaan worden. Snelheidsovertredingen pieken bij zowel mannen als vrouwen op de woensdag. De mannen hebben wat meer moeite met parkeren op de vrijdag, de vrouwen gaan op dat gebied vaker de mist in op donderdag. Voor beide geslachten samen zijn donderdag, vrijdag en zaterdag de dagen waarop de meeste parkeerbekeuringen worden uitgeschreven.
In totaal verwerkte ALD Automotive vorig jaar bijna 35.000 bekeuringen. Het gros ging over snelheidsovertredingen. Klanten van de leasemaatschappij kunnen kiezen of de leaserijder meteen de boete thuiskrijgt, de wagenparkbeheerder de boetes distribueert of dat de bekeuringen later worden doorbelast. De meeste klanten kiezen voor de eerste optie.

Vergelijkbare artikelen

© FANtv.nl