FANtv-nl-logo-mobile

Ruitravage door vorst en kapotte wegen

Bij Carglass worden records gebroken. Nooit eerder moesten er zoveel autoramen vervangen en gerepareerd worden. Er zijn zelfs extra monteurs ingevlogen.


Als gevolg van extreme vorst registreerde autoruitspecialist en marktleider Carglass in de eerste tien dagen van februari 30% meer ruitschade dan in dezelfde periode vorig jaar. Afgelopen maandag was het zelfs de drukste dag ooit bij Carglass dat al 27 jaar in ons land actief is. Bij het ruitschadebedrijf kwamen deze maand al 28% meer meldingen van sterschades binnen die vaak veroorzaakt worden door opspattende steentjes. Ook het aantal gemelde doorgescheurde autoruiten is met 41% toegenomen doordat sterretjes eerder doorscheuren als het streng vriest. De stijging is zeer opvallend omdat in de beginperiode van 2009 al een record aan ruitschades werd gemeld in vergelijking met voorgaande jaren. Om de schade zo goed mogelijk af te handelen heeft Carglass tientallen monteurs van buitenlandse vestigingen naar Nederland laten komen.Aanhoudende vorstperiode zorgt voor extreem veel ruitschade
Het is opvallend dat de schadegolf in de eerste weken van 2010 nog groter is dan dezelfde periode vorig jaar. De vorstperiode van de afgelopen maanden heeft gezorgd voor een record aantal gevallen van ruitschade als gevolg van loslatend asfalt. IJsvorming in het zogenoemde ZOAB (zeer open asfalt beton) zorgt ervoor dat steentjes loslaten en tegen autoruiten opspatten. Jaarlijks worden meer dan 1 miljoen automobilisten getroffen door ruitschade. Gezien de staat van onderhoud van de Nederlandse wegen en het stijgende gebruik van ZOAB wordt verwacht dat het aantal schadegevallen verder toeneemt. In de afgelopen weken heeft Rijkswaterstaat verschillende spoedoperaties moeten uitvoeren op de Nederlandse snelwegen, waaronder de A1, A2, A6, A12, A27, A50 en A58.


Tientallen extra monteurs uit buitenland
Om alle schadegevallen tijdig te verhelpen, heeft Carglass tientallen monteurs uit vestigingen in België, Duitsland en Ierland ingezet. Ook het callcenter is op volle sterkte gebracht, Carglass verwacht dat het aantal schademeldingen in de komende weken hoog blijft door de voorspelde vorst. Ook het aantal afspraken die via d website zijn gemaakt steeg explosief.


Beschadigde ruit extra gevoelig voor vorst
Uit onderzoek van Swansea Metropolitan University blijkt dat een sterretje, bijvoorbeeld veroorzaakt door steenslag, een voorruit tot 33% zwakker maakt. Vorst vergroot de kans dat een beschadigde voorruit vervolgens doorscheurt. Glas en metaal koelen af met verschillende snelheid. Dat leidt tot vervorming van de voorruit waardoor het sterretje nog meer onder druk komt te staan. Als de verwarming wordt aangezet om de ruit te ontdooien loopt de temperatuur binnen snel op ten opzichte van de temperatuur buiten. Sommige heaters kunnen wel tot 70 graden hitte produceren. Het onderzoek toont aan dat bij een verschil van 35 graden tussen binnen en buiten (geen ongewoon temperatuursverschil deze winter) genoeg kracht gegenereerd wordt om bepaalde sterschades onmiddellijk te laten doorscheuren. Als met een ijskrabber druk wordt uitgeoefend op de ruit neemt de kans dat een sterretje doorscheurt verder toe.


Voorkomen ruitschade
Volgens Carglass is het doorscheuren van autoruiten in de vorstperiode in veel gevallen te voorkomen door bijvoorbeeld geleidelijk de autoverwarming aan te zetten en zeker geen heet water te gebruiken om de voorruit te ontdooien. Sterschade als gevolg van steenslag kan het beste voorkomen door voldoende afstand te houden op de voorligger. Het gebruik van schone ruitenwissers zorgt ervoor dat vuil en pekel zich niet ophopen in beschadigingen voordat de ruit wordt gerepareerd. 

Vergelijkbare artikelen