FANtv-nl-logo-mobile

Kopieerheffing voorlopig van de baan

De kopieerheffing op mp3-spelers en dvd-recorders gaat voorlopig niet door. De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding maakt een pas op de plaats.


Justitie-minister Ernst Hirsch Ballin had in oktober al aangegeven niet to te staan dat de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT)  in Nederland per 1 januari zo'n toeslag zou toevoegen. Hij wil eerst wachten op het standpunt van de Europese Commissie. Deze zou aanvankelijk dit najaar komen, maar de ambtelijke molens draaien traag. In februari 2007 wil de SONT opnieuw gaan kijken hoe het er "in Europa" voorstaat. Ze blijven echter bij hun voornemen een toeslag te gaan heffen op digitale opslagmedia. Een datum wordt echter niet meer genoemd.


De kopieerheffing
De kans was aanvankelijk groot dat consumenten vanaf 1 januari 2007 een forse toeslag moesten gaan betalen bij de aankoop van een mp3-speler of harddiskrecorder. De zogenaamde thuiskopievergoeding zou de prijs van een mp3-speler in Nederland tot 25 euro verhogen, evenals die van een gangbare harddiskrecorder, de opvolger van de videorecorder. Hiervoor bedraagt de voorgestelde heffing 0,15 euro per GB.   

De vergoeding is een schadeloosstelling voor auteursrechthebbenden. Er wordt namelijk van uitgegaan dat op de harde schijven muziek en videobestanden worden opgeslagen waarop auteursrechten rusten. Vreemd genoeg geeft het betalen van de toeslag je niet het recht om mediabestanden van internet te downloaden en op de speler te zetten. Je betaalt dus een flinke vergoeding, maar krijgt daar geen enkel recht voor terug. Ook de kopieerbeveiligingen van cd's en dvd's blijft gewoon bestaan.


Helemaal nieuw is de toeslag niet. In de verkoopprijs van cd's en dvd's is namelijk ook een toeslag opgenomen die de verkoper moet afdragen. En laag is deze niet. Om een voorbeeld te geven,de heffing op een blanco DVD-R bedraagt 45% van de prijs die je betaald


Pogingen om de heffing in te voeren
Per 1 januari 2006 dreigde de toeslag er ook al te komen. De Stichting de Thuiskopie die de vergoedingen int, werd toen echter teruggefloten door de toenmalige Minister van Justitie, Donner. Er werden toen namelijk kamervragen gesteld over de 30 miljoen euro die de stichting had opgestreken over de verkoop van cd's en dvd's, maar nooit had afgedragen aan de rechthebbenden. De minister eiste dat de Stichting de Thuiskopie eerst orde op zaken stelde. Pas daarna mag de Stichting Onderhandelingen Thuiskopieregeling (SONT) de heffing doorvoeren. De SONT is weer een andere stichting. Deze heeft als doel de regeling in te voeren.
Daarbij is het ministerie er een voorstander van deze regeling in Europees verband aan te pakken. Een aanbeveling van de Europese Commissie volgt later. Dit kan nog het nodige oponthoud geven, en kan er voor zorgen dat de regeling wat soepeler wordt. In het buitenland ligt de toeslag namelijk lager of ontbreekt helemaal.


Door het wachten op het Europese standpunt is het twijfelachtig of de heffing er op korte termijn komt. Daarbij is er nog veel verzet.

   


Consumenten en fabrikanten in protest
De consumenten zijn de dupe van deze regeling waarvoor ze alleen betalen zonder er iets voor terug te krijgen. De Consumentenbond gaat zich er dan ook mee bezig houden. Maar ook de hardware-industrie protesteert. Deze vrezen namelijk dat deze hun mp3-spelers en harddiskrecorders uit het buitenland gaan halen. Veel buitenlandse webwinkels zullen de heffing immers niet in rekening brengen.     De STOBI (producenten, importeurs en distributeurs van blanco informatiedragers in Nederland), de FIAR (de branchevereniging van de Nederlandse consumentenelektronicamarkt) en de ICT-Office (branchevereniging van de Nederlandse IT, Telecom, Kantoor en Internetbedrijven) hebben daardoor - evenals verleden jaar - een protest laten horen.


Deze branche-organisaties pleiten dan ook voor andere oplossingen, zoals de inzet van DRM-technologieën (Digital Rights Management). De consumenten moeten direct kunnen afrekenen bij de rechthebbenden. Een ingewikkeld inning-systeem en een dure stichting zijn achterhaalt.

Vergelijkbare artikelen