FANtv-nl-logo-mobile

Geheugen controleren met Memtest86

Memtest86 is een populair gratis opensource programma waarmee je het geheugen van je computer op fouten kunt controleren.

Je gebruikt dit programma vanaf een usb-stick, CD of externe harde schijf waarvan je ook opstart. Hierdoor is de maximale hoeveelheid RAM beschikbaar en kunnen programma's en het besturingssysteem de geheugentest niet beinvloeden. De tests van Memtest86 zijn mede hierdoor veel betrouwbaarder en uitgebreider dan geheugentests van software die je onder Windows opstart.

geheugen testen

Memtest86 test ook zeer uitgebreid. Het programma voert continue testen uit en stopt daarmee pas als de gebruiker daar opdracht toe geeft. Er wordt lang getest omdat sommige fouten pas optreden als het geheugen warm wordt of als de test meermalen wordt uitgevoerd.

De eerste versie werd in 2002 voor diskette geschreven, maar tegenwoordig wordt Memtest86 vooral van USB-stick gebruikt.

De meest actuele versie is te downloaden van Memtest86.com

Tags: gratis software, geheugen