FANtv-nl-logo-mobile

Kruipruimte ventileren. Zeer verstandig!

De kruipruimte onder het huis dient goed geventileerd te worden. Zonder goede ventilatie kan het geweldig gaan stinken in de kruipruimte en kunnen er op de begane grond vochtproblemen ontstaan.

 

Niet meer verplicht
Volgens de Modelbouwverordening, die tot 1992 van toepassing was, moest iedere kruipruimte nog voorzien worden van muisdichte roosters en in de tegenover elkaar liggende buitengevels om de ruimte met buitenlucht te ventileren. De openingen in de gevels diende te worden herhaald in de eventuele funderingsbalken van de binnenwanden. De gezamenlijke vrije doorlaatopeningen diende 400 mm2 per m2 vloeroppervlak te zijn indien het een houten balklaag betrof of indien de grondwaterstand hoger of gelijk lag met de bodem van de kruipruimte. In overige gevallen volstond 100 mmm2 per m2 vloeroppervlak.

 

 

In het huidige Bouwbesluit, dat de modelbouwverordening heeft vervabgen, zijn geen eisen voor kruipruimteventilatie meer opgenomen. Deze zijn vervangen door eisen aan de beganegrondvloer. Deze moet luchtdicht zijn. Doorgangen van leidingen, meterkastdoorvoeren en het luik van de kruipruimte moeten allemaal zorgvuldig worden afgedicht.

 

Maar wel verstandig
Verplicht of niet, om tal van redenen is het verstandig om toch ventilatieroosters aan te brengen. Door de ruimte luchtdicht te maken hou je weliswaar de stank in de kruipruimte, maar wat als je toch voor kluswerkzaamheden in de kruipruimte moet zijn? De stank kan dan ondraaglijk zijn, en bovendien kan er zich in een geheel afgesloten kruipruimte giftig radongas vormen.

 

Daarbij is de tekst van het bouwbesluit erg theoretisch. Rond meterkasten en leidingdoorvoeren ontstaan na verloop van de tijd in de praktijk vrijwel altijd lekken. Bovendien wordt door mechanische ventilatie het aanzuigen van vochtige lucht vanuit de lekken nog eens versterkt.Dit door onderdruk in kruipruimte. Hierdoor kan er zich op de begane grond schimmel vormen.

 

Problemen verhelpen
Heb je vocht en stankproblemen via de kruipruimte? Zorg dan alsnog voor goede ventilatie door ventilatieroosters aan te brengen. Deze zijn te koop bij de bouwmarkt onder de naam moprooster of muisrooster. Hanteer voor het aantal roosters de oude normen. Het is belangrijk de roosters tegenover elkaar aan te brengen voor een goede doorstroming van de lucht.

 

Hou de roosters ook vrij van vuil en onkruid!

Vergelijkbare artikelen

© FANtv.nl