FANtv-nl-logo-mobile

Veiligheid: filecode

Elke ochtend en avond zijn de wegen overvol met als resultaat: files.  Met de motor kun je makkelijk tussen de auto's door, maar dat is niet zonder gevaar.


Langs een file rijden is een manoeuvre die alleen veilig is bij beperkte snelheid. De politie constateert echter een sterke toename van het aantal motorrijders dat met veel te hoge snelheden tussen stilstaande of langzaam rijdende auto's doorschiet. De regels blijken voor velen onduidelijk.


Sinds 1991 is het toegestaan voor een motorrijder om langzaam tussen de file door te rijden. Omdat passeren op vele manieren mogelijk is, zijn er 'spelregels' over hoe een motorrijder een automobilist passeert. Deze vormen samen een gedragscode.
 
Basis van deze gedragscode zijn twee belangrijke punten. Ten eerste: je bent als motorrijder niet goed zichtbaar voor automobilisten; en ten tweede: automobilisten schatten de snelheid van de motor vaak slecht in.Let op: de code is een dringend advies en geen wettelijke regeling. Houdt een partij zich niet aan de gedragscode, dan betekent dit niet dat deze partij automatisch aansprakelijk is bij een ongeval. Filerijden wordt natuurlijk wél veiliger door je aan de code te houden.
 
Gepaste snelheid
Motorrijders mogen het fileverkeer passeren als de overige voertuigen niet harder dan veertig kilometer per uur rijden. Rijd rustig tussen de file door. Dat wil zeggen dat het snelheidsverschil tussen jou en de auto die je passeert niet meer mag zijn dan tien kilometer per uur. Houd deze vuistregel aan bij iedere auto die je passeert. Hoge snelheidsverschillen zijn de belangrijkste bron van irritatie bij automobilisten en zorgen vaak voor gevaarlijke schrikreacties en ongevallen.


Wees alert
Houd er rekening mee dat automobilisten soms plotseling van rijstrook wisselen. En bij mooi weer openen automobilisten vaak hun portier zonder op te letten wat er achter hen gebeurt.Meerdere motorrijders
Als je met meerdere vrienden een motortocht houdt en jullie stuiten op een file, rij dan rustig achter elkaar aan. Houd onderling minstens een afstand van twee auto's aan en kies voor dezelfde doorgang.
  
Naderen file
Bij het naderen van een file houd je via je spiegels rekening met achterop komend verkeer dat niet tijdig snelheid vermindert. Verminder zelf geleidelijk aan de snelheid en waarschuw achteropkomend verkeer met alarmlichten (of remlicht). Om verwarring bij automobilisten te voorkomen gebruik je geen richtingaanwijzers of alarmlichten als je tussen de file doorrijdt. Bij snelwegen met meer dan twee rijstroken, kies je positie tussen de twee meest linkse rijstroken.


Stoppen in de file
Als je als laatste in de file staat, gebruik dan alarmlichten of remlicht om duidelijk aan te geven dat je met jouw motor achter de file staat. Soms merken automobilisten wel de file op, maar niet de motor achter de file. Houd voldoende afstand van je voorganger en probeer, als het kan, in te voegen tussen de wachtende auto's. Daar is het namelijk veiliger.
 
Einde file
Zodra het verkeer weer op gang komt, voeg dan in op de rijstrook tussen de auto's. Gebruik hierbij tijdig - dus voor het invoegen - de richtingaanwijzer.

Vergelijkbare artikelen