FANtv-nl-logo-mobile

Remmen bij vervuild wegdek

Als motorrijder kun je tijdens het remmen worden geconfronteerd met vervuiling van het wegdek. Omdat deze vervuiling ervoor zou kunnen zorgen dat de band de grip op het wegdek zou verliezen met als gevolg blokkerende wielen en onstabiliteit.

motor-remmen

 

De daarop volgende "herstelperiode" verloopt vaak zodanig dat daardoor een onnodig lange remweg ontstaat. Het is in dergelijke situaties dus van belang het wegdek goed te "lezen" zodat de remacties vooraf kunnen worden gepland en ieder weggedeelte waarop hard kan worden geremd, optimaal wordt benut.

Vanaf een rijdende motor is het moeilijk te beoordelen op welk moment de rem precies moet worden losgelaten en wanneer er weer opnieuw kan worden geremd. Bij proeven waarbij motorrijders zo exact mogelijk bij een pylon moesten gaan remmen bleek dat ze steeds veel te vroeg hun remming inzetten. Naarmate de snelheid hoger werd gingen ze nog eerder remmen. Gerelateerd aan deze test betekent dit dat motorrijders de neiging zullen hebben te vroeg te op te houden met het remmen - het gedeelte voor het zand wordt nauwelijks of in ieder geval te weinig benut en het risico bestaat dat ze na het zand de tweede remming te vroeg in zetten. Een belangrijk aspect van deze mentale training is dan ook het vanaf een rijdende motor herkennen van de rem c.q. loslaatmomenten. Daarom worden in het begin bij trainingen juist deze momenten aan de deelnemers aangegeven door armgebaren. Begrijp het belang van het optimaal benutten van iedere meter schoon wegdek omdat dit gevolgen heeft voor de botssnelheid met het denkbeeldige voertuig aan het eind van de oefening.

Als er een motorfiets met ABS beschikbaar is kan ook bij deze oefening het nut van ABS op motoren worden gedemonstreerd. Welke motorrijder is in staat om enkele centimeters in het zand te stoppen met het remmen en enkele centimeters na het zand op nieuw een maximale remming in te zetten?

A(nti) B(lokkeer)S(ysteem)
Het ABS zorgt er voor dat de wielen niet blokkeren als de bestuurder te hard in de remmen knijpt. Dit heeft tot gevolg dat de nadelen van blokkerende wielen wordt voorkomen. Indien meer motoren zouden zijn uitgerust met ABS zou dit veel ongevallen kunnen voorkomen en daarmee het aantal slachtoffers behoorlijk kunnen verminderen.

Nadelen van een geblokkeerd voorwiel:

  1. Vallen en daardoor in botsing komen met een obstakel (is bij veel ongevallen te herleiden als oorzaak).
  2. Verlenging remweg door herstel (loslaten en opnieuw opbouwen) met als gevolg een botsing of een botsing met een veel hogere botssnelheid.

Nadelen van een geblokkeerd achterwiel:

  1. Verstoring remconcentratie voorwiel en verlenging remweg.
  2. Bij extreme omstandigheden dwarstrekken van de motor. (door een goede zithouding kan dit veelal worden voorkomen).

Omdat ABS de angst voor blokkerende wielen over het algemeen wegneemt durft men de remmen beter te gebruiken. Tevens heeft het ABS nog het voordeel dat het men eerder de maximum remvertraging kan bereiken, omdat men niet "voorzichtig" hoeft af te tasten hoeveel remkracht dat wegdek (klinker/nat/besmeurd) kan hebben.

Er wordt nogal eens beweerd dat er zonder ABS even hard geremd kan worden. Op zich is dat wel juist omdat de hoeveelheid grip tussen band en wegdek de maximaal haalbare vertraging bepaald. De maximaal haalbare remvertraging wordt bereikt tussen de 10 en 20% wielslip. Indien een ABS systeem al bij een lager wielslip percentage ingrijpt zal hierdoor niet de uiterste limiet van de vertraging worden bereikt. De vraag is echter welke motorrijder in een noodsituatie in staat is dergelijke waarden te bereiken.

ABS heeft ook nadelen:

  1. Niet alle systemen werken even goed
  2. Het risico bestaat dat men harder gaat rijden doordat men op het ABS gaat vertrouwen.
  3. Het gevaar bestaat dat men dan niet beseft dat ABS op nat/besmeurd/glad wegdek ook een langere remweg nodig heeft

Tags: remmen