FANtv-nl-logo-mobile

Hoe wordt potgrond gemaakt?

Hoe goed de planten in je tuin het doen, is voor een groot deel afhankelijk van de grond. Verschillende planten hebben verschillende soorten grond nodig om optimaal te kunnen groeien en bloeien. Maar hoe wordt die grond gemaakt?

Potgrond bestaat voor het grootste gedeelte uit veen. In Nederland hebben we bijna geen veengronden meer, want die zijn allemaal afgegraven voor de turf, die vroeger werd gebruikt als brandstof. Tegenwoordig komt het meeste veen uit landen als Zweden, Noorwegen en Duitsland.

Eigenlijk is het niets meer dan veenmos, oftewel Sphagnum. Dat mos verteert in het veen onder zuurstofarme omstandigheden, want het is een soort moeras. In de loop der jaren stapelt dat verteerde veen zich op en vormt een dik pak. Het bovenste gedeelte bestaat uit witveen en daaronder ligt het zwartveen. Beide veensoorten zitten in potgrond. Vroeger werd het met de hand afgegraven, tegenwoordig gebeurt het bijna volautomatisch.

Doorvriezen
Het veen wordt laag voor laag afgegraven. Zo'n laag moet eerst minstens één vorstperiode liggen, zodat het goed is doorvroren. Dat is essentieel, want anders neemt het na uitdroging geen water meer op en dan is het ongeschikt om er potgrond van te maken.

Als het eenmaal is doorvroren, dan is het geen zwartveen meer, maar heet het tuinturf. De turf wordt losgewoeld en kan dan verder worden verwerkt.

Verdere verwerking in Nederland
De turf en andere ingrediënten voor de diverse potgronden worden vanuit Duitsland en de Baltische staten (Estland, Letland, Litouwen) naar bijvoorbeeld Naturado in Veenendaal vervoerd. Daar wordt het gemengd, verpakt en gedistribueerd.

Het mengen gebeurt buiten met grote shovels. De productmanager krijgt de bestellingen van de tuincentra en maakt aan de hand daarvan recepten voor de bestuurder van de shovel, die grote hoeveelheden tegelijk kan mengen.

Monsters
Voordat de mengsels worden verpakt, wordt er eerst een monster van genomen. Als er achteraf klachten komen, dan kan dat monster worden onderzocht.

Niet alleen Naturado zelf neemt monsters. De onafhankelijke stichting RHP controleert het hele proces van winning tot verwerking. In een laboratorium in Naaldwijk worden alle ingrediënten afzonderlijk geanalyseerd. De chemische samenstelling moet voldoen aan vooraf gestelde eisen.
Er wordt onder andere gelet op de zuurgraad en of er niet teveel onkruid en ziektekiemen in zitten. De gegevens worden uiteindelijk verwerkt in een analyserapport dat zowel naar de producent als naar de afnemer gaat.

Naast het product zelf wordt ook de werkvloer en de manier van verwerken gecontroleerd door de stichting. Dus als je kiest voor potgrond met het keurmerk van de RHP, weet je zeker dat je iets goeds in handen hebt.

Als laatste wordt de potgrond verpakt in de welbekende verpakking, waarna het zijn weg vindt naar de tuinen van Nederland.

potgrond


 

Vergelijkbare artikelen