FANtv-nl-logo-mobile

Geen risico met GIW-garantie

Stel je laat een huis bouwen en de aannemer gaat failliet. Dan heb je een probleem. Je moet een nieuwe aannemer vinden en je bent je geld kwijt. Met GIW-garantie loop je geen risico.Een huis laten bouwen is een kostbare bezigheid. Daarom is het belangrijk dat het goed gebeurd. Ook kan een aannemer gaandeweg failliet gaan. Je huis is dan nog niet af, maar je bent je geld kwijt. Een nieuwe aannemer moet het werk dan afmaken, maar dat kost een hoop extra geld. Om deze risico's af te dekken bestaat er GIW-garantie.


Aangesloten Organisaties
Als het huis wordt gebouwd door een aannemer die zich heeft aangemeld bij de Aangesloten Organisaties (Woningborg, Stichting Waarborgfonds Koopwoningen en Bouwfonds) van het GIW (Garantie Instituut Woningbouw), kun je aanspraak maken op GIW-garantie. Zo weet je zeker dat de ondernemer verstand heeft van wat hij doet en dat de financiële huishouding van het bedrijf op orde is. Anders wordt de aannemer immers niet aangesloten.Voordelen
Door de aansluiting verplicht de ondernemer om zich te houden aan de standaard bouwprocedures van het GIW. Zo worden er hogere eisen dan de wettelijke eisen gesteld aan de verwarmings- en warmwaterinstallatie. Je krijgt vanaf drie maanden na oplevering een bouwkundige kwaliteitsgarantie van de ondernemer van ongeveer zes jaar. Bij ernstige constructieve gebreken kun je zelfs tot tien jaar aanspraak maken op garantie. En mocht de ondernemer in dat geval toch niet meer bestaan dan zorgen de Aangesloten Organisaties ervoor dat je toch geholpen wordt.


Om een stok achter de deur te houden hoef je bij een huis met GIW-garantie niet meteen het hele bedrag aan de aannemer te betalen. Vijf procent van dat bedrag kun je bij een notaris op een depotrekening laten storten, zodat de aannemer het pas krijgt als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Eventuele gebreken zal de aannemer zo snel mogelijk herstellen, zodat hij snel bij zijn geld kan komen.


En mochten er geschillen ontstaan tussen jou en de aannemer, dan kun je terecht bij de AIG (Arbitrage Instituut GIW woningen). Dit is een onafhankelijk instituut dat oordeelt wie gelijk heeft. Het oordeel van het AIG is bindend voor beide partijen.Garantiecertificaat
Let bij het laten bouwen van een huis dus goed op of er GIW-garantie wordt verstrekt. Je hoeft voor deze 'verzekering' niet maandelijks een bedrag te betalen, want de kosten zitten al in de aanneemsom en zijn daar een bepaald percentage van. Als alles rond is, ontvang je een garantiecertificaat.


In principe geldt de garantie alleen voor nieuwbouwhuizen, maar bij een verhuizing kan het gebeuren dat de garantie nog geldig is. De nieuwe bewoners nemen bij woningen van na 1 januari 2003 de garantie dan automatisch over. Bij oudere huizen kan het zijn dat je jezelf bij de Aangesloten Organisaties moet aanmelden. Dit moet dan vaak binnen een half jaar. Twijfel je of je jezelf moet aanmelden, controleer dit dan bij de Aangesloten Organisaties.

Vergelijkbare artikelen