FANtv-nl-logo-mobile

Help! Er is radon in huis

Het is onzichtbaar, niet te ruiken en radioactief! Radongas. Deze stof zorgt jaarlijks voor ongeveer achthonderd gevallen van longkanker en is in elk huis terug te vinden.Radon ontstaat als het radioactieve radium vervalt en komt van nature overal in de bodem voor. Radon is zelf ook radioactief en komt als een onzichtbaar, geurloos gas naar boven. Maar omdat het een edelgas is, is er niets aan de hand. Je ademt het in en ademt het gewoon weer uit. Edelgassen gaan namelijk geen reacties aan met andere stoffen.


Radon vervalt
Het wordt pas anders als het radon zelf vervalt (de radioactiviteit neemt af). Door een chemisch proces ontstaan er dan radioactieve stoffen die zich wel aan dingen hechten. Als je iets daarvan inademt komt het in je longen terecht en blijft het zitten. Omdat de radioactieve straling van binnen komt, kan het wel voor problemen zorgen. Dit klinkt eng, maar het valt eigenlijk wel mee. In Nederland is de concentratie radon niet erg hoog (ongeveer 23 bequerel per m3). Er is altijd wel wat, maar als je het vergelijkt met landen als Finland (120 bq/m3) en Luxemburg (110 bq/m3) valt het best nog mee.


Ook direct het huis in
Het radongas komt niet alleen van beneden het huis binnen, want ook bouwmaterialen als hout, cement en kleiproducten bevatten radon. Deze materialen zijn vaak van gemaakt van grondstoffen uit de bodem en laten het radongas rechtstreeks naar binnen. Deze bouwmaterialen zorgen voor 70% van de totale straling. De straling uit de grond is maar 15%;de buitenlucht zorgt voor de laatste 15%.Radon komt via de zwarte pijlen het huis binnen. De rode pijlen staan voor radon dat vrijkomt uit bouwmaterialen. Via de blauwe pijlen verlaat het radon het huis weer.


Verschillende hoeveelheden
De hoeveelheid radon is niet overal hetzelfde. Dit heeft te maken met het gebruik van bouwmaterialen en de samenstelling van de bodem. Zo zit er in een bodem van rivierklei of löss vaak het meeste radon. Uit zand- en leemgronden komt relatief weinig radon vrij. Als je als bouwmateriaal hout kiest, dan heb je helemaal niet te maken met radon. Dat zit er gewoonweg niet in.


Longkanker
Na roken is radon de grootste veroorzaker van longkanker. Per jaar zorgt de stof voor zo'n achthonderd gevallen. Maar hoe groot de kans op longkanker echt is hangt af van de tijd en de hoeveelheid radon waaraan iemand is blootgesteld. De kans per jaar om te overlijden aan radon is ongeveer 1 op 20.000.


Actie ondernemen
Kun je er dan niets tegen doen? Jawel. Het is van groot belang om goed te ventileren. Door dit te doen blijft de radon zo min mogelijk in huis hangen. Vooral tijdens douchen en koken is het aan te raden om extra te ventileren. Let daarom ook op dat je jouw huis niet helemaal dicht isoleert. Door te ventileren voorkom je trouwens ook stofproblemen en kooldioxide.


Als je weet dat het radongas van onderaf je huis binnen komt weet je dat de radonconcentratie in je kruipruimte groter is, dan in het huis zelf. Maar moet je in de kruipruimte zijn, dan kan dat best. Het is wel aan te raden om daar zo kort mogelijk te blijven. Als laatste zou je kunnen overwegen om te stoppen met roken. Roken verergert namelijk de werking van het radioactieve radon.

Vergelijkbare artikelen