FANtv-nl-logo-mobile

Waar blijft de CO2?

Wat moet je doen met CO2 dat vrij komt tijdens het produceren van energie? Laten ontsnappen is niet goed voor het milieu. Maar wat moet je er anders mee?Het is de koolstofdioxide die voor de luchtvervuiling zorgt. Als er teveel CO2 in de lucht zit, dan is de kans op verergering van het broeikaseffect groter. Daarom is er tussen een aantal landen afgesproken dat ze de uitstoot van CO2 proberen terug te dringen. Uiteindelijk moet er in 2020 dertig procent minder CO2 bij ons in de lucht zitten.


Verminderen
Maar hoe zorg je ervoor dat de uitstoot minder wordt? De productie van energie zorgt voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Je zou dus moeten proberen om daar op te minderen. Dat kan door bijvoorbeeld meer windmolens of zonnecollectoren te plaatsen. Bij deze manier van energieproductie wordt er namelijk niets verbrand. Kernenergie is ook een goede mogelijkheid, maar deze vorm heeft weer andere bezwaren.Afvangen
Sinds kort kan CO2 ook op een andere manier uit de lucht worden gehouden. In Rotterdam heeft energiebedrijf E.on een installatie voor het afvangen van CO2 geopend. Het idee is dat de afvalstoffen van de kolencentrale – die ook in Rotterdam staat – worden opgevangen en gefilterd. Dit gaat via een ingewikkeld systeem, maar het komt er op neer dat met water de CO2 uit de uitlaatgassen wordt gewassen.


Duur
Dit lijkt een mooi systeem, maar helaas kleven er toch een aantal nadelen aan. Ten eerste is het filterproces erg duur. Het kost maar liefst 34 procent extra energie. Op dit moment wordt er hard gewerkt om dat terug te brengen tot vijf procent. Ook is de capaciteit van de installatie niet erg groot. Slechts een procent van de totale hoeveelheid CO2 kan uit de afvalstoffen worden gezeefd. En omdat het slechts om een test gaat, wordt de CO2 daarna alsnog geloosd. Op dit moment schieten we er dus niets mee op.


Opslag in gasvelden
Maar waar moet de CO2 dan gelaten worden? Een mogelijkheid is om de gassen in lege gasvelden onder de grond op te slaan. Maar of dit ook echt lukt is nog niet zeker, want het zou best zo kunnen zijn dat lege gasvelden niet lekvrij zijn.Activisten
De milieuactivisten weten niet precies wat ze ervan moeten vinden. Het idee om CO2 af te vangen vinden ze goed, maar ze zijn bang dat alternatieve energiebronnen door de extra kosten worden vergeten.

Vergelijkbare artikelen

© FANtv.nl