FANtv-nl-logo-mobile

CBS buurtinformatie

Wil je informatie over de buurt waar je woont, of eventueel wilt gaan wonen? De website 'CBS in uw buurt' geeft een schat aan informatie.De aangeboden informatie is zeer divers. Om duidelijkheid te scheppen is deze onderverdeeld in thema's als bevolking (o.a. leeftijdsopbouw, bevolkingsdichtheid, aantal allochtonen, sterftecijfer), huishoudens (o.a. gemiddelde grootte, samenstelling), arbeid (werkzame personen, bijstandsuitkeringen), inkomen (gemiddeld inkomen, inkomensverdeling), woningen (waarde, huur en verkoop) en motorvoertuigen (o.a. aantallen en gemiddeld aantal per huishouden).


Nederland is door het CBS ingedeeld in meer dan 10.000 buurten waarover al deze informatie op te vragen is. Deze buurten kun je ook met elkaar vergelijken. De informatie wordt getoond in tabellen, diagrammen en kaarten. Voor het laatste zijn de plattegronden en satellietfoto's van Google Maps in de site geïntegreerd.'CBS in uw buurt' is een handig hulpmiddel als je meer wilt weten over een potentiële woonplek, of als je gewoon nieuwsgierig bent naar de situatie in je eigen buurt.

Vergelijkbare artikelen

© FANtv.nl