FANtv-nl-logo-mobile

Bouwvergunningen veel te duur

Bouwleges zijn te duur, dreigen nog duurder te worden, en verschillen extreem per gemeente. Bij de duurste gemeente betaal je 18 keer meer dan bij de goedkoopste.


Vereniging Eigen Huis wil dat er een maximum komt voor de kosten van een bouwvergunning en dat de enorme verschillen tussen gemeenten worden teruggedrongen via een uniforme meetlat. Onderzoek van de vereniging toont aan dat de bouwleges in de duurste gemeente 18 maal zo hoog zijn als in de goedkoopste gemeente. Door de bezuinigingen waar de gemeenten de komende jaren voor staan, dreigt daarnaast het gevaar van forse tariefsverhogingen. Vooral ook door terugvallende grondverkopen en de sterk verminderde bouwaanvragen vallen er grote gaten in de gemeentelijke begrotingen.


Volgens Vereniging Eigen Huis betekent dat een extra domper op allerhande bouwactiviteiten die op dit moment al nauwelijks van de grond komen. Vereniging Eigen Huis signaleert onder haar leden veel onbegrip en weerstand tegen de enorme verschillen in bouwleges. Het kabinet heeft de gemeenten tot en met dit jaar de tijd gegeven om hieraan een einde te maken. Het is daarom tijd dat het kabinet nu ingrijpt, vindt de vereniging.


Maximum en meetlat
Door een maximum te stellen aan het tarief in relatie tot de bouwkosten, worden excessen bestreden en wordt tegemoet gekomen aan gevoelens van oneerlijkheid onder burgers. Maar alleen een maximumtarief is niet voldoende. Gemeenten moeten ook gedwongen worden hun bouwlegestarief te ijken aan een landelijke meetlat waardoor duidelijk wordt of een gemeente wel efficiënt werkt.Verplicht, niet vrijwillig
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) komt dit najaar met een rekenmodel dat duidelijkheid geeft over de kosten die gemeenten aan de behandeling van de vergunningaanvraag mogen toerekenen. Vereniging Eigen Huis juicht dit toe, maar vindt dat het model verplicht moet worden gesteld zodat alle gemeenten langs dezelfde meetlat kunnen worden beoordeeld. Zeven jaar onderzoek naar de bouwleges wijst uit dat gemeenten niet op basis van vrijwilligheid tot matiging overgaan van de tarieven.


Grootste verschillen bij lichte bouwvergunning
Het onderzoek van Vereniging Eigen Huis, dat is uitgevoerd door bouwleges.nl, wijst uit dat de tariefsverschillen het grootst zijn bij de lichte bouwvergunning tot maximaal 10.000 euro. In de duurste gemeente betalen inwoners 18 keer zoveel als in de goedkoopste. In deze categorie zijn Zundert en Voorschoten de koplopers met bouwleges van respectievelijk 638 en 603 euro. De goedkoopste gemeenten in deze categorie zijn Leiden en Landerd, die hiervoor respectievelijk 35 en 63 euro in rekening brengen. Het landelijk gemiddelde bedraagt 255 euro.


Bij de reguliere bouwvergunning voor de bouw van een woning (bouwkosten 130.000 euro) is de gemeente Korendijk opnieuw de koploper met 6.067 euro aan legeskosten, op de voet gevolgd door Montfoort met 6.032 euro. De goedkoopste gemeenten zijn Medemblik met 1300 euro aan legeskosten en Leudal met 1505 euro. Het landelijk gemiddelde bedraagt 3086 euro.


Enorme stijgingen en dalingen
Ook dit jaar zijn er weer enorme stijgingen en ook grote dalingen in de tarieven te constateren. In de gemeente Rheden stijgen de legeskosten bij de lichte bouwvergunning met 85% van 211 euro naar 390 euro. In Dirksland stijgen de kosten van de reguliere bouwvergunning met eenzelfde percentage van 2705 naar 4992 euro.
Grootste daler is de gemeente Arcen en Velden waar de kleine bouwvergunning met 49% daalt van 264 euro naar 177 euro. Voor de reguliere bouwvergunning hoeft in die gemeente zelfs 65% minder betaald te worden (-3905 euro).


En dan Amsterdam
Amsterdam is een geval apart. Daar doen zich zowel forse stijgingen als dalingen voor bij de deelgemeenten. Dit als gevolg van het stapsgewijs harmoniseren van de verschillende tarieven. In Amsterdam-Noord betaalt de vergunningaanvrager 4.030 euro bij een nieuwbouwwoning van 130.000 euro, dat is een stijging van 233%. Het tarief van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer is daarentegen gedaald met bijna 17%. De Amsterdamse stadsdelen zijn oververtegenwoordigd in de stijgers en in mindere mate de dalers. Per saldo zorgt de harmonisatie toch nog voor een stijging in Amsterdam van meer dan 33% voor een bouwvergunning van 130.000 euro.


Meer informatie
Op de website van Vereniging Eigen Huis is alle informatie over het onderzoek naar de bouwleges te vinden met o.a. de resultaten per provincie en een totale ranglijst van alle gemeenten: www.eigenhuis.nl

Vergelijkbare artikelen