FANtv-nl-logo-mobile

Voorkom legionella in huis

Legionella is regelmatig in het nieuws. Het blijkt dat in maar liefst vijf procent van de Nederlandse huizen legionella voorkomt.Zo bleek het drinkwater van 78 woningen in de Utrechtse Rivierenwijk grote hoeveelheden legionellabacteriën te bevatten. Ook Amsterdam heeft een paar zomers geleden te maken gehad met een legionellabesmetting. In huis kan de bacterie voor risico's zorgen, zeker als de temperatuur stijgt. Maar wat is legionella nou precies en wat kun je er zelf tegen doen?

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De meeste mensen worden echter niet ziek na besmetting. Wanneer de ziekte wel optreedt, is deze te behandelen met antibiotica. Alleen in ernstige gevallen kan de ziekte, zonder de juiste behandeling, dodelijk zijn. De infectie vindt plaats door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes waternevel, verspreid in de lucht. De ziekte wordt niet van de ene mens op de andere overgebracht. Ook het drinken van met legionella besmet water kan geen kwaad.
Legionella op BCYE ingezoomd
Foto: Kiwa Water Research
In 1999 werd Nederland voor het eerst met de tragische gevolgen van een grootschalige legionellabesmetting geconfronteerd. Toen brak na afloop van de Westfriese Flora in Bovenkarspel een legionella-epidemie uit. Sindsdien controleren toezichthoudende instanties zoals VROM, gemeenten en provincies extra veel en zijn maatregelen genomen om legionellabesmettingen beter te voorkomen. Ook thuis kun je maatregelen nemen om het risico op besmetting te verkleinen.

Alleen wanneer het water een temperatuur heeft tussen de 25 en 55 graden bestaat het risico dat de legionellabacterie zich vermenigvuldigd. Vooral als het water bij deze temperatuur stilstaat, kunnen de bacteriën snel tot grote aantallen aangroeien. Helemaal als door het warme zomerweer de leidingen zijn opgewarmd.


Bij temperaturen boven de 60 graden wordt de bacterie gedood. Zorg er daarom voor dat het warmwatertoestel (de geiser, combiketel, of (zonne)boiler) op minimaal 60 graden staat afgesteld. Om het risico helemaal te verlagen, kun je bij lange afwezigheid of bij onregelmatig gebruik de kranen voor gebruik eerst een minuut doorspoelen. Dit geldt voor zowel de warm- als de koudwaterkraan. Om verneveling te voorkomen, kun je de douchekop het best in een emmer met water dompelen of het sproeistuk eraf draaien.


Ventileer indien mogelijk de ruimte goed. Denk ook aan de tuinslang, deze kan in de volle zon flink opwarmen, zodat de legionellabacterie goed gedijd. Daarom kun je deze, bij niet dagelijks gebruik, het beste eerst een minuut laten doorspoelen in bijvoorbeeld een gieter.

Vergelijkbare artikelen