FANtv-nl-logo-mobile

Wonen in de haven

In de Rotterdamse Stadhavens worden 13.000 klimaatbestendige woningen gebouwd. Deze woningbouw maakt deel uit van een grootschalige binnenstedelijke herstructurering.


Het kabinet steekt 31 miljoen euro in de herontwikkeling van de Rotterdamse Stadshavens. Dit heeft minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu 29 oktober 2009 bekend gemaakt tijdens de opening van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij-campus - een op duurzaamheid gerichte proeftuin voor onderwijs en innovatief ondernemerschap.


De Stadshavens zijn het toneel van de grootste en meest duurzame binnenstedelijke herstructurering van Nederland. Maar liefst 1600 hectare aan havengebied krijgt deels een nieuwe bestemming als duurzame en klimaatneutrale hotspot voor hoogwaardige woningbouw, kennisinstellingen, recreatie en creatieve bedrijvigheid. Hierdoor verbetert zowel de leefbaarheid, als de internationale concurrentiepositie van de Rotterdamse Mainport.Stadshavens
In de Stadshavens worden tot 2040 13.000 klimaatbestendige woningen gebouwd, waarvan ongeveer 1.200 op het water. Bij de bouw worden duurzame materialen gebruikt. De bedoeling is dat de Stadshavens als geheel energieneutraal worden. De bereikbaarheid van het gebied wordt ook verbeterd. Zo wordt de Waalhavenboulevard opgeknapt en komt er een brug voor fietsers en voetgangers in de Rijnhaven. Het openbaar vervoer over water wordt uitgebreid.


Een deel van het havengebied behoudt de huidige bestemming en wordt gemoderniseerd. "Cultureel erfgoed wordt behouden, de stad Rotterdam wordt versterkt en de rode draad is duurzaamheid. Bovendien zijn de Stadshavens een goed voorbeeld van hoe Nederland met water leert te leven in plaats van ertegen te vechten. Echt een project om apetrots op te zijn", zo stelt Cramer.


Rijksbijdrage
De Rijksbijdrage komt ten goede aan onder meer de Climate Campus in Vierhavens: een door overheden, bedrijven en kennisinstellingen opgezet onderzoekscentrum op het gebied van klimaat en energie. Daarnaast investeert Cramer in de kwaliteit van de openbare ruimte en in de leefbaarheid.


Zo komt er een ondergrondse parkeergarage met daarop een park. Ook worden de kades aantrekkelijker gemaakt en wordt er fors geïnvesteerd in een hoogwaardig netwerk van fiets- en wandelpaden. De bouw van 13.000 woningen helpt bovendien de druk te verkleinen om te bouwen in kwetsbare gebieden als het Groene Hart.


"De Rijksbijdrage aan de Stadshavens is daarmee niet alleen goed nieuws voor Rotterdam, maar goed nieuws voor heel Nederland", aldus Cramer. De Stadshavens vallen onder de Crisis- en Herstelwet waarmee het kabinet de Nederlandse economie draaiende wil houden.


Dnamo Incubator
Na de opening van de RDM Campus gaf Cramer het startsein voor de Dnamo Incubator: een `lab` waar jonge startende ondernemers met een innovatief en duurzaam business idee terecht kunnen voor werkruimte, begeleiding, een netwerk en financiering. VROM financiert de begeleiding van de eerste 40 starters. Volgens Cramer wordt duurzaam ondernemen de komende decennia een vanzelfsprekendheid: "Werken aan een beter milieu levert geld op en is nog leuk ook! Denk aan electrische tuk-tuks of aan de energie opwekkende dansvloer waar we net met zijn allen op hebben gedanst."


Nota Ruimte
De Rijksbijdrage van 31 miljoen euro komt uit het Nota Ruimte-budget. Dit budget is bestemd voor gebiedsontwikkelingsprojecten van nationaal belang. In totaal is daar nu 589 miljoen euro aan toegekend. Over 4 projecten moet nog een besluit worden genomen.

Vergelijkbare artikelen