FANtv-nl-logo-mobile

Nieuwe woningen inbraakveiliger

Woningen die sinds 1999 zijn gebouwd hebben een kwart lagere kans op inbraak vergeleken met woningen die in de jaren voor 1999 zijn gebouwd.


Dat komt door betere beveiliging van ramen en deuren die sinds 1999 verplicht is bij de nieuwbouw van woningen. Dankzij de strengere bouwvoorschriften zijn tot nog toe circa 10.000 inbraken in nieuwbouwwoningen voorkomen


Dit zijn enkele van de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek naar verklarende factoren voor de daling van de criminaliteit in de periode 1995-2008, dat is uitgevoerd door Ben Vollaard van de Universiteit van Tilburg in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap.


Baten lagere inbraakkans overtreffen kosten van inbraakveilig bouwen
De verplichting inbraakwerende deuren en ramen te gebruiken die voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is in 1999 opgenomen in het Bouwbesluit. Inmiddels zijn meer dan een half miljoen woningen conform het Bouwbesluit 1999 gebouwd. Dit onderzoek laat voor het eerst zien dat dankzij de regulering duizenden inbraken zijn voorkomen. Het voordeel van een lagere inbraakkans dankzij de betere woningbeveiliging wordt geschat op circa 460 euro per woning. Daar komt bij dat bewoners van de beter beveiligde woningen zich veiliger voelen dan bewoners van eerder gebouwde woningen. Deze baten overtreffen de kosten van inbraakwerende ramen en deuren van circa 430 euro per woning.Niet inbraakveilig gebouwde woning blijft doelwit van inbrekers
Het vooraf inbouwen van preventiemaatregelen is een effectiever middel tegen woninginbraak dan bewoners adviseren zelf meer aan preventie te doen. Dit blijkt uit een vergelijking van de resultaten van deze studie met de resultaten van eerder onderzoek. Bewoners lijken niet of nauwelijks te reageren op voorlichtingscampagnes, persoonlijk preventieadvies of subsidies voor het laten beveiligen van de woning. Met andere woorden: een woning die niet inbraakveilig wordt gebouwd, blijft een gewild doelwit. Dit vormt de reden voor het succes van het Bouwbesluit 1999, waarin het vooraf inbouwen van preventie centraal staat.


Eerder gebouwde woningen ondervinden zowel voor- als nadeel
Uit het onderzoek blijkt niet dat daders zich meer zijn gaan richten op andere vormen van diefstal, zoals diefstal uit auto of fietsdiefstal. Inbraak heeft zich ook niet een op een verplaatst naar eerder gebouwde, minder goed beveiligde woningen. Eerder gebouwde woningen lijken licht mee te profiteren als ze in wijken staan met overwegend sinds 1999 gebouwde woningen. Eerder gebouwde woningen in oudere stadswijken lijken juist enig nadeel te ondervinden, al is dat beperkt.


Het onderzoeksrapport is uitgegeven in de reeks Politiewetenschap van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van het kenniscentrum van de Politieacademie. Politie en Wetenschap is in mei 1999 ingesteld om het wetenschappelijk onderzoek en de kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid te stimuleren en tevens een impuls te geven aan een betere benutting van onderzoeksresultaten in politiepraktijk en opleiding. Daartoe is een meerjarig onderzoeksprogramma ontwikkeld.

Vergelijkbare artikelen