FANtv-nl-logo-mobile

Huren is duurder geworden

De huren voor woningen zijn per 1 juli 2010 met 1,6 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat komt overeen met gemiddeld 7 euro per maand.


Dit is de op één na kleinste stijging sinds 1960. Alleen in 2007 stegen de huren minder. Het CBS heeft dit alles berekend.Wettelijk toegestane huurverhoging
De voor bewonerswisseling gecorrigeerde huurstijging is 1,2 procent. Dat is gelijk aan de wettelijk toegestane huurverhoging per 1 juli 2010. De extra huurstijging van 0,4 procentpunt komt door de harmonisatie van huren.
Huurstijging vier grote steden nagenoeg gelijk
In de vier grote steden was de huurstijging nagenoeg hetzelfde. In Utrecht en Den Haag stegen de huren met 1,7 procent, in Amsterdam en Rotterdam was de huurstijging met 1,6 procent slechts een fractie lager.
Sterkste stijging in Drenthe en Groningen
In de provincies Drenthe en Groningen stegen de huren met 1,9 procent het sterkst. Belangrijkste reden voor de stijging is het grote aantal bewonerswisselingen. De huurstijging in Noord Brabant en Limburg bleef met 1,5 procent onder het landelijk gemiddelde.
Huren commerciële verhuurders stijgen harder
De huren van commerciële verhuurders zijn in 2010, gecorrigeerd voor bewonerswisseling, met 1,4 procent gestegen. Dit is iets hoger dan de huurstijging bij niet commerciële verhuurders. Zij kwamen uit op een huurverhoging van 1,2 procent.
Gemiddelde maandhuur Flevoland het hoogst
Flevoland is met een gemiddelde maandhuur van 538 euro de provincie met de hoogste maandhuur. Een van de oorzaken is jonge woningvoorraad in deze provincie. Huurders in Friesland betalen de laagste huur met gemiddeld 406 euro per maand. De gemiddelde huurprijs in Nederland is 457 euro.
Van de vier grootste steden betalen Amsterdammers de laagste en de Utrechters de hoogste huur. De gemiddelde vloeroppervlakte van een huurwoning in Amsterdam is echter kleiner dan in Utrecht.
De commerciële verhuurders beheren een duurder marktsegment dan de niet commerciële verhuurders Dit komt tot uiting komt in de gemiddelde maandhuren, van respectievelijk 540 euro en 430 euro.

Vergelijkbare artikelen